MOCIÓ DE LA CUP SANT JOAN-PALAMÓS PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A GRANS ESDEVENIMENTS FESTIUS I ALS ESPAIS D'OCI I FESTA

Exposició de motius 

Les violències de l’heteropatriarcat es manifesten en l’entramat de relacions socials i personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donenmassa sovint, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la població, doncs estan normalitzades i legitimades pel context. 

Les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses: comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques… un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint,  vulneren la seva integritat física i emocional. 

Les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de violència masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major  o carnaval.  

Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER - L’elaboració d’un Protocol contra les agressions sexistes a les Festes  i espais d’oci, de forma participativa, implicant a totes les entitats, col·lectius i professionals de l’àmbit de prevenció i lluita contra les violències masclistes. Aquest protocol ha d’incorporar:

- Actuacions i procediments davant una agressió sexista. 

- Formació adreçada a totes les persones organitzadores de les festes sobre el Protocol i com actuar preventivament i en cas d’agressió. 

- Informació i sensibilització sobre les violències sexistes a les entitats implicades.

 

 

SEGON - La creació d’una campanya comunicativa perquè les Fires i Festes estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries, contemplant accions com ara:

- L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions sexistes. 

- El llançament d’un “hastag” a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema triat per la campanya.

 - L’aprofitament del got reutilitzable de Barraques per a promocionar el lema o els lemes de la campanya comunicativa.

TERCER -  La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i l’elaboració de la programació de les Fires i Festes.

QUART - Traslladar aquest acord al conjunt d'entitats socials i veïnals de  la ciutat, així com a les entitats i els promotors privats implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius a la vila.

CINQUÈ -  Crear una comissió amb representants de tots els grups municipals i la tècnica responsable de l'àrea i facultar el portaveu del grup que impulsa la moció per portar a terme les tasques d'execució que comporta.

 

CUP Sant Joan-Palamós, a 13 de juny de 2017

 

Moció aprovada amb esmena d'ERC amb vots a favor d'ERC, CIU i CUP. Vots en contra del PSC, Junts per Palamós i PP