VALORACIÓ DE L'ADVERTIMENT DE LA GENERALITAT A L'AJUNTAMENT SOBRE EL POLÍGON A LA PIETAT

DES LA CUP CREIEM QUE ÉS MOMENT DE MANTENIR EL PARATGE DE LA PIETAT COM A SÒL NO URBANITZABLE 

 

La setmana passada vam conèixer els informes dels diferents departaments de la Generalitat referent a la modificació de POUM, que està tramitant l’Ajuntament per implantar un nou polígon industrial a Palamós. També es publicava al DOGC la Resolució d’aquest informes.

L’advertiment que realitza la Generalitat cap a l’Ajuntament és ampli i contundent. És per aquest motiu que des de la CUP creiem que és el moment de repensar aquest espai i declarar-ho com a sòl no urbanitzable el més aviat possible.

Una de les reivindicacions que hem fet des de bon principi -i una de les al·legacions que vam presentar a aquest projecte- és la manca de necessitat de més sòl industrial en aquest territori perquè ja hi ha molta oferta. La Generalitat també reconeix que les necessitats que argumenta l’Ajuntament i l’Associació Palamosina d’Empresaris és una «dada mancada d’una anàlisi precisa i detallada».

A més a més, la Generalitat també exigeix que per la nova construcció hi ha d’haver una «necessitat i demanda real tant a Palamós com a les poblacions veïnes».

La Resolució també alerta que la implantació d’aquest sòl industrial «té efectes significatius sobre el medi ambient» i «comportarà una transformació irreversible de terrenys inclosos dins del connector que li restarà funcionalitat», amb «una afectació severa al paisatge i als entorns de l’espai natural protegit de Les Gavarres i la mateixa afectació moderada al connector biològic». 

Així mateix, es ressalta que aquest polígon industrial «consolidarà una ubicació deslligada del nucli urbà, fet que comportarà una clara incidència en la dispersió dels sòls urbans en una zona ambientalment sensible».

Joan Bohigas, regidor de la CUP Sant Joan-Palamós afirma que “després de l’estirada d’orelles de la Generalitat cap a l’Ajuntament, és moment de declarar l’espai com a no urbanitzable. I que tant l’Alcalde Lluís Puig com ERC, es replantegin la construcció d’un nou polígon industrial innecessari a la Costa Brava Centre, i abandonin definitivament la política d’especulació urbanística".

Continuem així la lluita en defensa del territori, treballant contra les injustícies urbanístiques i especulatives, i explicant les barbaritats que es realitzen encara el 2018 contra el territori i el paisatge. T'hi sumes?


 

Candidatura d'Unitat Popular de Sant Joan-Palamós

21 de maig de 2018

 

DEMANEM A ESQUERRA REPUBLICANA I A L’ALCALDE LLUÍS PUIG QUE ES REPENSIN LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POLÍGON INDUSTRIAL AL PARATGE DE LA PIETAT