Notícies de Palamós

Tradicionalment, a l’Estat Espanyol l’índex de referència pels interessos d’un préstec hipotecari ha estat, en la major part dels casos, l’Euríbor. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, entre els anys 2007 i 2014 aquesta fou l’opció majoritària.

Nombroses administracions locals fan servir herbicides d'acció ràpida per eliminar herbes adventícies (denominades "males herbes") de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja de jardins i parcs. L'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats, tenen efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient.

Ja tenim l'eina! És el butlletí informatiu sobre temes locals de Sant Joan i Palamós que la CUP editem per a informar al ciutadà sobre aspectes polítics que ens afecten.

Les cooperatives són empreses gestionades democràticament pels seus socis. Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen ocupació estable i de qualitat i permeten als ciutadans tenir una influència directa als assumptes del mercat que els afecten.

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona format per la CUP, els sindicats Co.bas i CGT i persones a títol individual convoca una roda de premsa el proper dijous 4 de febrer a les 12h.

Des de la CUP Sant Joan-Palamós creiem que l'Ajuntament ha d'externalitzar el mínim de serveis possibles per afavorir entre d'altres coses la qualitat de servei, la proximitat, l'apoderament col·lectiu o l'estalvi econòmic.

Des del grup municipal de la CUP veiem la necessitat de municipalitzar tots aquells serveis que presta l'Ajuntament a la vila.

En el context actual, derivat de la crisi econòmica, social i ètica, les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació resulten ser insuficients i les necessitats bàsiques d’una part important de la ciutadania segueixen sense assolir-se dignament. Les institucions públiques en els seus diferents àmbits han provat de trobar solucions, però cal explorar un nou model de desenvolupament territorial que optimitzi els recursos i prioritzi la dimensió social, ambiental i humana de l’economia.

Pàgines