Notícies de Palamós

El ple del passat 15 de desembre es van aprovar els pressupostos per l'any 2016, amb els vots a favor del govern d'ERC i CIU, i el suport extern del PP. La Candidatura d'Unitat Popular hi vam votar en contra, igual que el grup majoritari de l'oposició, el PSC però per motius ben diferents. Per la seva part Junts per Palamós va fer una abstenció crítica.

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, en aquests moments més que mai, un element fonamental en l’economia i el progrés d’una societat. Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena i fer-ho en la nostra pròpia llengua.

Atès que els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania, i com a tals són els qui gaudeixen d'un major marge de maniobra per aplicar polítiques de proximitat i per promoure la participació de la ciutadania en els afers municipals.

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent RESOLUCIÓ

El ple del passat 17 de novembre, tot i no portar-se encara a aprovació els pressupostos per l'any 2016 i així conèixer en detall en què es volen gastar els diners el nou govern municipal de ERC i CIU, es va començar a intuir les poques ganes de realitzar una nova política municipal per l'equip encapçalat pel republicà Lluís Puig.

Si descrivim la situació dels últims anys com una catàstrofe econòmica, al centre de l’huracà hi trobem la banca. Arreu del món, i sobretot al bloc occidental, els bancs i el sistema financer han estat protagonistes de fallides causades per una especulació voraç. Sense entrar a fons en les causes, les conseqüències les està pagant la ciutadania.

Enguany s'ha commemorat el seixanta-sisè aniversari de la Nakba palestina. La Nakba és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la neteja ètnica exercida sobre Palestina i el poble palestí per part de l’Estat d’Israel. Amb l’establiment d’Israel l’any 1948, les forces sionistes van expulsar de les seves llars i de la seva terra a més del 70% de la població indígena. Més de 700.000 palestins i palestines, i els seus descendents, esdevingueren refugiats.

Des de la CUP de Sant Joan-Palamós creiem que l’alternativa a l’estafa que s’ha anomenat crisi és augmentar la democràcia, en comptes de reduir-la. Ampliar els àmbits col·lectius de decisió en tots aquells aspectes que ens afecten en la vida quotidiana.

En el ple del passat 20 d'octubre es van aprovar qüestions rellevants com les ordenances fiscals, la gestió dels serveis socials municipals per part del Consell Comarcal, la pròrroga del contracte de llum amb Endesa, l'accés a serveis buco-dentals per a persones que tenen dificultats per accedir-hi, l'estudi de la municipalització de les zones d'aparcament tarifat, el suport a la ILP d'Educació o el rebuig al TTIP.

El Ple Municipal d'aquest Ajuntament de 9 de març de 2004 va aprovar l'acord per l'inici de la constitució de la mancomunitat amb Calonge i Vall-llobrega. El Butlletí Ofcial de la Província de Girona publica el 20 d'abril del 2005 l'Edicte d'aprovació dels estatuts i constitució de la Mancomunitat de municipis de Palamós, Calonge i Vallllobrega. L'objecte de la la mancomunitat és l'establiment i gestió, executant les obres que siguin necessàries, de les activitats i serveis de:

- Equipaments esportius que inicialment constaran d'una piscina pública coberta.

Pàgines