Notícies de Palamós

Les cooperatives són empreses gestionades democràticament pels seus socis. Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen ocupació estable i de qualitat i permeten als ciutadans tenir una influència directa als assumptes del mercat que els afecten.

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona format per la CUP, els sindicats Co.bas i CGT i persones a títol individual convoca una roda de premsa el proper dijous 4 de febrer a les 12h.

Des de la CUP Sant Joan-Palamós creiem que l'Ajuntament ha d'externalitzar el mínim de serveis possibles per afavorir entre d'altres coses la qualitat de servei, la proximitat, l'apoderament col·lectiu o l'estalvi econòmic.

Des del grup municipal de la CUP veiem la necessitat de municipalitzar tots aquells serveis que presta l'Ajuntament a la vila.

En el context actual, derivat de la crisi econòmica, social i ètica, les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació resulten ser insuficients i les necessitats bàsiques d’una part important de la ciutadania segueixen sense assolir-se dignament. Les institucions públiques en els seus diferents àmbits han provat de trobar solucions, però cal explorar un nou model de desenvolupament territorial que optimitzi els recursos i prioritzi la dimensió social, ambiental i humana de l’economia.

El ple del passat 15 de desembre es van aprovar els pressupostos per l'any 2016, amb els vots a favor del govern d'ERC i CIU, i el suport extern del PP. La Candidatura d'Unitat Popular hi vam votar en contra, igual que el grup majoritari de l'oposició, el PSC però per motius ben diferents. Per la seva part Junts per Palamós va fer una abstenció crítica.

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, en aquests moments més que mai, un element fonamental en l’economia i el progrés d’una societat. Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena i fer-ho en la nostra pròpia llengua.

Atès que els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania, i com a tals són els qui gaudeixen d'un major marge de maniobra per aplicar polítiques de proximitat i per promoure la participació de la ciutadania en els afers municipals.

Pàgines