Notícies de Palamós

JOAN BOHIGAS CAYUELA, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), presenta la següent moció.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UN NOU SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA

JOAN BOHIGAS CAYUELA, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), presenta la següent moció.

 

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE  SANT JOAN-PALAMÓS DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “ D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.

 

Aquest dijous 17 de setembre, a les 20h a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, ens trobarem amb la Marta Ball.llosera i en Toni Rico (representants de la CUP de la província de Girona) per a exposar el projecte de la CUP.

Ja tenim l'eina! És el butlletí informatiu sobre temes locals de Sant Joan i Palamós que la CUP anirà editant per a informar al ciutadà sobre aspectes polítics que ens afecten.

 

El grup municipal de la CUP Sant Joan-Palamós ha registrat una moció perquè es debati al pròxim Ple del mes d'octubre sobre l’exagerada despesa de personal de la Mancomunitat de municipis de Palamós, Calonge i Vall-llòbrega.

El ple del passat 28 de juliol es van aprovar les tres mocions que havia presentat la CUP per ser debatudes. La moció per canviar el nom del carrer Remigi Robau Morató, que fou combatent de la Falange Española Tradicionalista i de la JONS va ser aprovada per unanimitat. La moció sobre impulsar la democràcia participativa a la nostra vila també va ser aprovada, així com també va obtenir majoria de vots favorables la moció per instal·lar cartelleres públiques per les entitats i associacions de la vila.

Pàgines