Notícies de Palamós

El ple del passat 28 de juliol es van aprovar les tres mocions que havia presentat la CUP per ser debatudes. La moció per canviar el nom del carrer Remigi Robau Morató, que fou combatent de la Falange Española Tradicionalista i de la JONS va ser aprovada per unanimitat. La moció sobre impulsar la democràcia participativa a la nostra vila també va ser aprovada, així com també va obtenir majoria de vots favorables la moció per instal·lar cartelleres públiques per les entitats i associacions de la vila.

Un dels principis d’actuació de la CUP és el de la transparència informativa en la gestió dels seus recursos, amb la finalitat d’explicar a la població les seves fonts d’ingressos i de despeses. I és indispensable que sigui així perquè els partits polítics es financen a casa nostra bàsicament a partir de diner públic.

Des de la CUP presentem el programa electoral on, a més del codi ètic que tots els membres de l'assemblea hem signat, s'hi concreten i detallen els eixos programàtics pensats per la nostra vila. Propostes concretes i possibles per un Palamós del poble i pel poble.

De baix a dalt: que tot està per fer.

Cap a l'esquerra: que tot és possible.

I fins la independència: en tots els sentits. Nacional, econòmic i polític.

S'apropa el Primer de Maig, i com cada any l'esquerra independentista ha preparat un seguit d'actes per commemorar aquesta diada històrica de la classe treballadora:

En els darrers anys, tots hem viscut alguna experiència negativa o inclús flagrant relacionada amb la pèssima gestió de la sanitat a mans de CIU. O nosaltres, o algun familiar o algun amic,... Ens han retallat el més preuat, la nostra salut i el nostre futur. La progressiva privatització de la sanitat no és un mite ni un rumor sinó que pren forma, silenciosament però amb fermesa.

La CUP Sant Joan – Palamós 'aplaudim' la iniciativa de l’Ajuntament, que després de les preguntes entrades per la CUP a principi  de gener, s’hagi decidit a fer el primer pas pel compliment de la moció d’habitatge aprovada en el Ple municipal del febrer de l’any passat.

Pàgines