Notícies de Palamós

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE  SANT JOAN-PALAMÓS DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “ D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.

 

Aquest dijous 17 de setembre, a les 20h a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, ens trobarem amb la Marta Ball.llosera i en Toni Rico (representants de la CUP de la província de Girona) per a exposar el projecte de la CUP.

Ja tenim l'eina! És el butlletí informatiu sobre temes locals de Sant Joan i Palamós que la CUP anirà editant per a informar al ciutadà sobre aspectes polítics que ens afecten.

 

El grup municipal de la CUP Sant Joan-Palamós ha registrat una moció perquè es debati al pròxim Ple del mes d'octubre sobre l’exagerada despesa de personal de la Mancomunitat de municipis de Palamós, Calonge i Vall-llòbrega.

El ple del passat 28 de juliol es van aprovar les tres mocions que havia presentat la CUP per ser debatudes. La moció per canviar el nom del carrer Remigi Robau Morató, que fou combatent de la Falange Española Tradicionalista i de la JONS va ser aprovada per unanimitat. La moció sobre impulsar la democràcia participativa a la nostra vila també va ser aprovada, així com també va obtenir majoria de vots favorables la moció per instal·lar cartelleres públiques per les entitats i associacions de la vila.

Un dels principis d’actuació de la CUP és el de la transparència informativa en la gestió dels seus recursos, amb la finalitat d’explicar a la població les seves fonts d’ingressos i de despeses. I és indispensable que sigui així perquè els partits polítics es financen a casa nostra bàsicament a partir de diner públic.

Des de la CUP presentem el programa electoral on, a més del codi ètic que tots els membres de l'assemblea hem signat, s'hi concreten i detallen els eixos programàtics pensats per la nostra vila. Propostes concretes i possibles per un Palamós del poble i pel poble.

De baix a dalt: que tot està per fer.

Cap a l'esquerra: que tot és possible.

I fins la independència: en tots els sentits. Nacional, econòmic i polític.

Pàgines