SI EL SERVEI ÉS PÚBLIC, FEM GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA

 

Torna a sortir a licitació el contracte per la gestió de la deixalleria del municipi. Després d’un concurs que va quedar desert a principis d’any i que ara torna a publicar-se amb un preu de 356.000 euros, superior a l’anterior convocatòria.
 
Des de la CUP Palamós Vila-romà volem fer algunes apreciacions relatives a aquest servei:
Entenem que és un servei públic i, com a tal, l’hauria de gestionar l’Ajuntament directament. És conegut que defensem les municipalitzacions en el màxim dels serveis oferts a la ciutadania, tant pel control en la gestió del servei com per la qualitat del servei i de les condicions laborals dels treballadors que l’ofereixen. En l'àmbit de la gestió de les deixalles i els voluminosos, s’hi afegeix que ja hi ha precedents d’empreses que no van respectar els drets dels seus treballadors.
Lamentem que no hi hagi clàusules socials i ambientals significatives en el plec de condicions que regiran el contracte. Des del mes de desembre de 2016 hi ha una moció, presentada per la CUP, aprovada i no al aplicada. Trobem a faltar aquestes clàusules acordades que podrien ser (per exemple) com la que recentment ha proposat la CUP al Parlament, amb la qual s'establiria un salari mínim de 1.200 euros per les treballadores de l'empresa externa.
 
Per l'altra banda, creiem que l'Ajuntament de Palamós té capacitat i solvència per gestionar de forma directa un servei municipal que, de fet, altres ajuntaments gestionen directament, sense externalitzacion. Aquest fet, facilitaria la qualitat laboral de les treballadores del servei i el major control del servei mateix, així com de la possibilitat de reutilitzar i reciclar amb més eficiència.